Počítací systémy

KOMPLETNÍ NABÍDKU VAH NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.OHAUSVAHY.CZ.

Stále více zákazníků využívá ve svých provozech funkci počítání kusů. Nejvíce se tato funkce používá při inventurách ve skladech, kdy většina malých počítacích vah je k tomuto přizpůsobena (napájení ze sítě i vestavěných akumulátorů, lehké celoplastové provedení s možností snadné manipulace). U zákazníků se standardně objevují malé stolní počítací váhy, můstkové počítací váhy, ale i počítací paletové vozíky s váhou.

Počítací systémy jsou u většiny zákazníku tvořeny dvěma váhami a to referenční váhou (váha se používá na vzorkování počtu kusů) a druhou plošinkou, která je spojena s referenční váhou např. pomocí analogové karty. Při tomto způsobu počítání kusů využíváme jemné vzorkování referenčních vah, které se přenáší na druhou váhu. V tomto případě zákazník přes referenční váhu ovládá oba můstky. Při počítání kusů váha využívá vnitřních dílků a počítání kusů při správném postupu bývá velmi přesné.

Při výběru počítacího systému je nesmírně důležité zjistit, jaké nejmenší součástky budeme chtít počítat a podle toho vybrat referenční váhu. Každá počítací váha ( a to i referenční) má snímač s různou váživostí a s tím spojenou schopnost počítat malé součástky. Při počítání malých kusů se používají i laboratorní váhy jako referenční, jelikož klasické počítací váhy nemají takovou citlivost, aby byly schopné malé součástky spočítat. Nejlepší způsob jak vybrat referenční váhu je ji v praxi vyzkoušet.

Při výběru druhé váhy rozhoduje nejvyšší váživost váhy, velikost váženého břemena. Jakou druhou váhu lze připojit k referenční váze jak malé můstky o rozměrech 300 x 300 mm s váživostí 30kg, tak velké plošiny o rozměrech 1500 x 1500 mm s váživostí 3 tuny. Vše záleží jen na potřebách zákazníka a na velikosti počítaných kusů.

Další možností jsou počítací systémy se třemi a čtyřmi vahami, ale nejsou standardně příliš rozšířené. Zde se zpravidla nachází laboratorní váha jako referenční, malý můstek (s váživostí např. 60kg), velký můstek či plošina (s váživostí např. 1000 kg).  Všechny tyto váhy bývají zapojeny do jedné vyhodnocovací jednotky a libovolnou váhu můžeme používat jako referenční.

Standardně si dnes zákazníku může vybrat z celé řady počítacích vah a vážících můstků a stále více dodavatelů je schopno dodat i atypické velikosti vah dle konkrétních přání a požadavků zákazníka na počítací systém.

Další možností jak zákazníci řeší počítání kusů pomocí počítacích systémů je možnost krátkodobého pronájmu na jednorázové zakázky či inventury. Tuto možnost využívá stále větší množství zákazníků, jelikož se vyhnou investici za pořízení vah a pravidelnému servisu (seřízení, kalibrace). V případě že si zákazníci váhy zapůjčují na inventury, tak váhy dostanou vždy řádně seřízené a mohou si je libovolně zapůjčit dle potřeb. Velké množství firem má na skladě váhy, které jsou určené ke krátkodobým i dlouhodobým pronájmům a záleží jen na přání zákazníků, jaké váhy si vybere.

Naše společnost METROSERVIS s.r.o. počítací systémy zapůjčuje a zajišťuje i jejich prodej. V případě přání zákazníka jsme schopni počítací systém u zákazníka předvést a vyzkoušet tak, aby plně vyhovoval potřebám. Dále provádíme pravidelný servis a kalibrace tak, aby výsledky vážení a počítání kusů byly co možná nejpřesnější.

Copyright © 2019 Váhy Praha/Kladno.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.   Založeno na šabloně Panorama od ThemocracyThemocracy