Cejchování vah

KOMPLETNÍ INFORMACE K CEJCHOVÁNÍ VAH NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.OHAUSVAHY.CZ.

Cejchované váhy (úředně ověřené váhy) jsou váhy určené pro vážení v obchodním styku.
V případě zakoupení nové cejchované váhy je u většiny dodavatelů prvotní úřední ověření
váhy již zahrnuto v ceně. K váze je dodáván doklad o prvotním úředním ověření (není
standardně u všech společností), a prvotní úřední ověření je vždy označeno na štítku
umístěném na těle váhy (rok ověření + zelené písmeno M).  Toto ověření je platné na dva
kalendářní roky.

Tak například u váhy zakoupené 15.6.2008 bude úřední ověření platné do 31.12.2010 (pokud je váha ověřená v roce 2008, což u většiny prodejců standardně bývá.

Následné cejchování váhy

Abyste jako zákazník mohl i po ukončení prvotního úředního ověření váhu nadále používat
jako cejchovanou, je třeba provést následné úřední ověření. Následné úřední ověření vždy probíhá v posledním roce platnosti ověření vyznačeného na váze. Např. platnost ověření je 31.12.2010 – následné ověření musí být provedeno ke konci roku 2010, aby nedošlo k jeho propadnutí. Naše společnost zajišťuje pro zákazníky následné úřední ověření. Tato služba je prováděna ve spolupráci s ČMI, které provádí státní kontrolu v případě ověřování vah.

Servisní technici naší společnosti provedenou přípravu váhy na úřední ověření (kontrola
funkčnosti váhy, seřízení váhy, vyčištění váhy) a poté objednají pracovníka ČMI, aby provedl
ověření váhy. Ověření může pracovník ČMI provést buď samostatně a nebo s asistencí našeho
servisního technika (naše společnost provádí většinu ověření s asistencí). V případě že je
třeba na váze provést servis a nebo větší zákrok a v provozovně není dostatek prostoru (bývá
např. v restauracích a menších gastroprovozech), naši technici zákazníkovi zapůjčí jinou
váhu a cejchování provedou na našem servisním centru. Toto lze provádět jen u vah III třídy
přesnosti a u vah I a II třídy přesnosti vybavených interní kalibrací. Váhy I a II třídy přesnosti se standardně cejchují na místě používání. Zákazník tak má u naší společnosti jistotu, že váha bude v pořádku úředně ověřena. Naše společnost zákazníkům hlídá termíny úředních ověření tak, aby váhy byly vždy v pořádku následně ověřeny a naši zákazníci nebyly vystavovány postihu např. od ČOI.

Copyright © 2019 Váhy Praha/Kladno.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.   Založeno na šabloně Panorama od ThemocracyThemocracy