Kalibrace vah

KOMPLETNÍ INFORMACE KE KALIBRACÍM VAH NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.OHAUSVAHY.CZ.

Kalibraci vah pravidelně provádějí společnosti ke zjištění odchylek vážení daných vah. Většina větších společností provádí kalibrace vah 1x ročně. Časové intervaly kalibrací jsou dány vnitřními předpisy společností. Naše společnost termíny kalibrací společnostem hlídá a servisní technici na místě kalibrace provádějí. Dále ve spolupráci s ČMI provádíme i akreditovanou kalibraci.

Kalibrace:

Při kalibraci servisní technik na váhu pokládá platné etalony a zapisuje hmotnost závaží a údaj z displeje váhy. Závaží se na váhy dává většinou v deseti bodech v celém rozsahu váživosti váhy. Naměřené údaje se poté zapíší do kalibračního listu spolu s teplotními vlivy a kalibrační list je dodán zákazníkovi. Na váze je kalibrace rovněž vyznačena i s dobou platnosti. V případě kalibrace většina společností standardně neřeší justáž váhy. Kalibraci je možné provádět jak v místech provozu váhy, tak v našem servisním centru. V případě vah II a I třídy přesnosti je kalibrace prováděna vždy na místě používání váhy.

V případě kalibrace společností METROSERVIS s.r.o. je před samotnou kalibrací provedena kontrola váhy a seřízení váhy (justáž). Teprve poté je provedena samotná kalibrace. Tímto se naše společnost snaží eliminovat případné nepřesnosti ve vážení vah. Zákazník by měl poté dosahovat co nejpřesnějších výsledků vážení.

Akreditovaná kalibrace

Naše společnost dále zajišťuje akreditovanou kalibraci ve spolupráci s ČMI, kdy naši servisní technici provedou seřízení váhy a pracovník ČMI provede akreditovanou kalibraci.

Odkazy

Copyright © 2019 Váhy Praha/Kladno.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.   Založeno na šabloně Panorama od ThemocracyThemocracy