Úřední ověření vah

KOMPLETNÍ INFORMACE K CEJCHOVÁNÍ VAH NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.OHAUSVAHY.CZ.

Úřední ověření vah (cejchování vah) je pravidelně prováděno u všech vah, které se používají v obchodním styku. Při koupi nové váhy má zpravidla zákazník již zahrnuto prvotní ověření v ceně váhy a toto ověření je platné na další dva kalendářní roky.

Např. u váhy zakoupené  12.4.2008, je úřední ověření platné do 31.12.2010.

Po době uplynutí úředního ověření je potřeba váhu znovu úředně ověřit. Ověření vah se začíná provádět od poloviny roku, aby mohly být všechny váhy včas ověřeny, neboť před koncem roku není možné všechny váhy najednou ověřit. Naše společnost zajišťuje následné úřední ověření, kdy servisní technici provedou přípravu váhy (váhu seřídí, zkontrolují funkčnost a vyčistí) a poté objednají pracovníka ČMI (státní zaměstnanec) k samotnému ověření váhy. Pracovník ČMI většinou za asistence servisního technika (může i samostatně) provede kontrolu váhy etalony a poté váhu opětovně ověří. Následné ověření je vyznačeno na samolepce s vlajkou ČR, kde je vyznačena platnost a váhu rovněž zaplombuje, aby nebylo možné bez porušení plomb se do váhy dostat. Takto ověřená váha má platnost nového ověření na další dva kalendářní roky. Naše společnost dále hlídá termíny úředního ověření zákazníkům tak, aby nedocházelo k propadnutí cejchování a zákazník se tak vyhnul případnému postihu od ČOI. Servisní technici stálé zákazníky vyrozumí před koncem platnosti úředního ověření a dohodnou termín ověření.

Kde váhu úředně ověřit

1) Váhy jsou ověřovány na místě u zákazníka, pokud nevyžadují náročnější servis. V tomto případě je zdarma stálému zákazníkovi zapůjčena váha a váha zákazníka je odvezena na servis, kde je po servise ověřena a vrácena již s novým úředním ověřením. Odvozu váhy na úřední ověření do servisních prostor je využíváno i v případě, když u zákazníka jsou stísněné prostory a seřízení a vyčištění váhy na místě by bylo problematické. Toto se týká vah III třídy přesnosti.

2) Váhy II a I třídy přesnosti jsou ověřovány vždy na místě používání,  pokud váha nemá interní kalibraci. Váhy s interní kalibrací lze ověřovat kdekoli.

Ověřování vah v případě servisu

V případě že ověřená váha je poškozená a při opravě dojde k poškození plomb, musí být váha nově úředně ověřena, jelikož poškozením plomb je zneplatněno předchozí úřední ověření a zákazník by se v tomto případě vystavoval postihu od ČOI.

Ověřování vah odkaz ČMI

Copyright © 2019 Váhy Praha/Kladno.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.   Založeno na šabloně Panorama od ThemocracyThemocracy